Proves de materials

L'informe de prova

EN263: La forma oficial de mostrar els fulls acrílics sanitaris s’ajusta als requisits de la norma de qualitat de la Unió Europea.

 UL94 i UL746C: Mostrar el rendiment resistent al desgast i a la flama, especialment aplicat a la indústria del moble.